• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

Turkish » English Top
hiç kimse
 • {N} soul: not a soul
 • {PRON} nobody, anybody, anyone, no one, man: no man, none
hiç kimse
1. anybody.
2. anybody. nobody.
hiç kimse * [(used with a negative verb)] no one, nobody; anyone, anybody.
hiç kimse anybody
hiç kimse no one

Turkish » English Indirect results Top
abartıcı kimse
 • {N} exaggerator
abartılı davranan kimse
 • {N} gusher
ablukayı yaran kimse
 • {N} blockade-runner
acayip kimse
 • {N} oddball, crank, specimen
acı çeken kimse
 • {N} sufferer
acı çektiren kimse
 • {N} tormentor, torturer
aciz kimse
 • {N} crock, lame duck
açan kimse
 • {N} opener
açgözlü kimse
 • {N} vulture
açıklayan kimse
 • {N} expositor
açık oturuma katılan kimse
 • {N} panelist
açık saçık konuşan kimse
 • {N} obscene talker
açış konuşması yapan kimse
 • {N} keynoter
açlıktan ölecek haldeki kimse
 • {N} starveling
adam kaçıran kimse
 • {N} kidnapper, kidnaper
adam sayılmayan kimse
 • {N} non-person
adam yerine koyulmayan kimse
 • {N} unperson
adı çıkmış kimse
 • {N} notoriety
adı çıkmış yer veya kimse
 • {N} byword
adi kimse
 • {N} dastard