• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

Turkish » English Top
işçi
 • {N} worker, workman, laborer, labourer [Brit.], employee, workingman, man, oar, prole, proletarian, soldier
işçi
1. worker; workman.
2. slang trickster; cardsharp.

işçi sendikası labor union.

işçi sınıfı work ing class, proletariat.

işçi sigortası worker´s insurance.

işçi temsilcisi labor representative.

işçi ücreti wages, worker´s pay.
işçi * worker; workman.
işçi laborer
işçi labourer

Turkish » English Indirect results Top
ağır işçi
 • {N} slogger
deneyimsiz işçi
 • {N} dilutee
eşek gibi çalışan işçi
 • {N} slogger
geçici işçi
 • {N} casual, casual laborer, jobber
grev kırıcı işçi
 • {N} fink
her işi gören işçi
 • {N} utility man
ihtiyaç fazlası işçi
 • {N} supernumerary
insan gücünün üstünde çalışan işçi
 • {N} shock worker
işgal ettiği ülkelerden almanyaya gönderilen işçi
 • {N} displace: displaced person
işçi arı
 • {N} worker bee, nurse
işçi bayramı
 • {N} day: Labor Day
işçi gibi
 • {A} workmanlike, workmanly
işçi-işveren ilişkileri
 • {N} industrial relations, labor relations
işçi kadın
 • {N} workwoman
işçi karınca
 • {N} nurse
işçi partisi (İng.)
 • {N} labor party, labour [Brit.]
işçi sayısı
 • {N} work force
işçi sendikası
 • {N} labor union
Amer.
işçi sınıfı
 • {N} worker: workers, working class, proletariat, proletariate, labor, labour [Brit.]
işçi temsilcisi
 • {N} shop steward