• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
oh yeah!
  • {INTRJ} öyle mi!

English » Turkish Indirect results Top
yeah! {jeə}
  • {INTRJ} evet!, tamam!
Oh yeah?
1. Bir sözün küçümsendiğini belirtir: “I´m going to beat you.” “Oh yeah?” “Sana pes dedirteceğim.” “Yap da görelim!”
2. Söylenen şeyin doğruluğundan şüphe edildiğini belirtir: “She was at the concert.” “Oh yeah?” “O konserdeydi.” “Öyle mi?”/“Sahi mi?”
yeah z. k. dili evet.
yeah z. k.dili. evet.
Oh yeah? * [Bir sözün küçümsendiğini belirtir:] "I'm going to beat you." "Oh yeah?" "Sana pes dedirteceğim." "Yap da görelim!" * [Söylenen şeyin doğruluğundan şüphe edildiğini belirtir:] "She was at the concert." "Oh yeah?" "O konserdeydi." "Öyle mi?"/"Sahi mi?"
yeah yeah ye'ı Zarf, colloquial * evet.
yeah (k. dili) evet.
yeah evet
oh yeah öyle mi ünl.