• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
variation Hear! {,veərı'eıʃən}
  • {N} varyasyon, çeşitleme, çeşitlilik, değişim, fark, değişme derecesi, manyetik sapma
variation i. değişme, dönme dönüşme; değişme miktar, değişme derecesi; gram. çekim, tasrif; müz. çeşitleme, varyasyon; gökcisminin ortalama yörünge veya devrinin değişmesi; biyol. değişme. variation compass ibrenin en ufak değişikliklerini gösteren pusula. periodic variation düzenli aralarla meydana gelen değişiklik.
variation i.
1. değişme; değişiklik.
2. değişim; fark.
3. müz. çeşitleme, varyasyon.
variation var.i.a.tion veriyey'şın İsim * değişme; değişiklik. * değişim; fark. music * çeşitleme, varyasyon.
variation değişme, dönme dönüşme; değişme miktar, değişme de

English » Turkish Indirect results Top
annual variation yıllık değişim
assignable variation açıklanabilir değişme
batch variation parti değişimi
batch variation parti değişintisi
batch variation parti değişimi
coefficient of variation belirsizlik katsayısı
coefficient of variation belirsizlik katsayısı
limits of variation saçılma sınırları
limits of variation istatistik saçılma sınırları
limits of variation istatistik saçılma sınırları
seasonal variation mevsimlik değişim
annual variation yıllık değişim
assignable variation açıklanabilir değişme
composition variation bileşim değişmesi
constant of variation değişkenlik sabiti
batch variation parti değişimi
batch variation parti değişintisi
coefficient of variation belirsizlik katsayısı
limits of variation istatistik saçılma sınırları
limits of variation saçılma sınırları