• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

Turkish » English Top
yaratık
 • {N} alien, creature, critter, thing
yaratık creature, living thing.
yaratık * creature, living thing.
yaratık creature
yaratık creature

Turkish » English Indirect results Top
acayip yaratık
 • {N} freak
çirkin yaratık
 • {N} beast, gargoyle
dev yaratık
 • {N} behemoth
iki cinsli yaratık
 • {N} centaur
insana benzeyen yaratık
 • {N} hominoid
korkunç yaratık
 • {N} bogy
kuş başlı at gövdeli yaratık
 • {N} hippogriff, hippogryph
hayal ürünü korkunç yaratık
 • {N} chimaera, chimera
yaratık gibi
 • {A} freakish
yaratık şeklinde heykelcik
 • {N} gargoyle
yarı kuş, yarı at yaratık
 • {N} hippogriff, hippogryph
efsanevi yaratık fabulous animal
efsanevi yaratık mythical being
efsanevi yaratık mythical monster
doğaüstü yaratık supernatural being
iki ayaklı yaratık biped
mit. yarı insan yarı at biçimindeki yaratık centaur
acayip yaratık freak n.
çirkin yaratık beast, gargoyle n.
dev yaratık behemoth n.