• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

Ottoman » Turkish Top
ÂMİZ(E) f. Karışık, karışmış. (Âmihten) $ mastarından imtizaç etmek, karıştırmak mânasındadır.

Ottoman » Turkish Indirect results Top
ÂMİZ-GÂR f. Uygun, münâsib, yaraşır.
FESAD-AMİZ f. Oyunbozanlık eden, fesat karıştıran.
FİTNE-ÂMİZ f. Fitne çıkaran, fesat karıştıran.
HAKARET-ÂMİZ f. Hakaretle karışık. Hakaretle beraber.
HİKMET-AMİZ f. Hikmetli, hikmetle karışık, hikmeti içine alan.
HÜZN-AMİZ f. Gam, keder ve hüzünle karışık.
NASİHAT-ÂMİZ f. İçinden öğüt alınacak söz.
NÜKTE-ÂMİZ f. Nükte karıştıran.
RENG-AMİZ f. Renk renk, çeşitli renkli.
RİKKAT-ÂMİZ Acıma veren, kalbe hüzün verecek olan, acındıran.
SİHİR-ÂMİZ f. Sihir gibi tesir eden, büyüleyici.
SİTEM-ÂMİZ f. Hâin. İnsafsız, haksız.
SULH-ÂMİZ f. Ara bulucu, barıştırıcı.
ŞEHD-AMİZ f. Bal gibi tatlı. Balla karışık.
TAHKİR-ÂMİZ f. Hakaretle karışık söz. * Tahkir edici.
TAHRİK-AMİZ f. Kışkırtıcı. Tahrik edici.
TEHDİD-ÂMİZ f. Tehditle karışık, tehdit eder surette.
TESELLİ-ÂMİZ Teselli verici, avutucu, avundurucu.
VAHŞET-ÂMİZ f. Vahşetle karışık.
ZEHR-AMİZ f. Acı, zehirli.