• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

Ottoman » Turkish Top
İSTİ'CAL Acele olmasını istemek. Acele etmek.

Ottoman » Turkish Indirect results Top
HÜSN-Ü İSTİ'MAL İyi ve güzel kullanma.
İSTİ'BAD Köle edinmek, esir almak.
İSTİ'BAR İbret alma, ders alma. * Rüya tabir ettirme.
İSTİ'CAB (Aceb. den) Şaşma, taaccüb etme, hayrette kalma.
İSTİ'DA Medet, yardım istemek.
İSTİ'DAD Bir şeyin kabulüne ve kazanılmasına olan fıtrî meyil. * Kabiliyet. Akıllılık. Anlayışlılık. Allah Teâlâ Hazretlerinin (C.C.) insanlara ve sâir mahluklara tevdi buyurduğu kabiliyet kuvveleri.
İSTİ'DAD-ŞURE f. Verimsiz istidad. Çorak yerin kabiliyeti.
İSTİ'DADAT (İsti'dad. C.) İstidadlar, kabiliyetler, yetenekler.
İSTİ'FA Affını, azlini, bağışlanmasını istemek. * Kendisinin memuriyetten affını taleb etmek.
İSTİ'FA-YI KUSUR Özür dileme.
İSTİ'FAF Kötü şeylerden çekilmek. * İffetlilik iddia etmek.
İSTİ'KAB Birisinin kusurlarını, ayıplarını arraştırmak.
İSTİ'KAF Bir yere kapanma. Bir yerde kendini hapsetme.
İSTİ'LA (Ulüv. den) Yükselmek. Üste çıkmak. Yüce olmak. Terfi' eylemek. Galib olmak. * Gr: Bir şeyin bir şey üzerine çıkması. * Tecvidde: Harf okunduğu zaman dilin, üst damağa kalkmasına denir. (Bak: Müsta'liye)
İSTİ'LAC (İlâc. dan) İlaç isteme.
İSTİ'LAM (İlm. den) Bilgi edinmek için yüksek bir makamdan alt makama sorulma. * Yazı ile bilgi isteme.
İSTİ'LAN (İlân. dan) İlânını isteme.
İSTİ'MAL (Amel. den) Kullanmak. Faydalanmak.
İSTİ'MALAT (İsti'mal. C.) Kullanışlar. Kullanmalar.
İSTİ'MAR Bir yeri imar etmek. Bir yerin mâmurluğunu istemek. * Müstemleke yapmak, sömürgeleştirmek. İstimlak etmek.