• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

Ottoman » Turkish Top
ATEŞ-SUHAN f. Dokunaklı, kalb kıracak şekilde ağır söz söyliyen.

Ottoman » Turkish Indirect results Top
ATEŞ f. Odun vs. gibi maddelerin yanmasından hasıl olan hâl. Od, nâr. * Kızgınlık, hararet. * Hiddet, gazab, şiddet. * Hayvanın çevik, hareketli ve oynak olması. * Yangın. * Gözyaşı. * Hastalık. * Harb, savaş.(Ateş unsuru, kâinatın bütün kısımlarını istilâ etmiş pek büyük bir unsurdur. Bir damar gibi kâinatın yaratılışından başlayarak her tarafa dalbudak salıp gelen şu şecere-i nâriyeye nazar-ı hikmetle dikkat edilirse, bu şecerenin başında, yani sonunda büyük bir meyvenin bulunduğu anlaşılır. Evet, toprağın içinde büyük ve uzun bir damarı gören adam, o damarın başında kavun gibi bir meyvenin bulunduğunu zannetmesi gibi, âlemin her tarafında damarları bulunan şu şecere-i nâriyenin de Cehennem gibi bir meyvesinin bulunduğuna bilhads yani sür'at-i intikal ile hükmedebilir. İ.İ.)
ATEŞ-BÂR f. Ateş yağdıran.
ATEŞ-BÂZ f. Ateşle oynayan. Hokkabaz.
ATEŞ-BESTE f. Hâlis altın, kırmızı altın.
ATEŞ-DÂN f. Mangal, ocak.
ATEŞ-DİDE f. Ateş görmüş, ateşten geçmiş. * Mc: Büyük ıztırab çekmiş ve tecrübe geçirmiş adam.
ATEŞ-DİL f. Sözü dokunaklı olan. * Her gördüğü güzeli seven. * Pek zeki adam.
ATEŞ-EFRÛZ f. Ateş yakan, ateş tutuşturan.
ATEŞ-EFŞÂN f. Ateş saçan.
ATEŞ-ENGİZ f. Dağlama aleti. * Mc: Fesatçı, ifsad yapan.
ATEŞ-FÂM f. Ateş renkli, kırmızı.
ATEŞ-GEDE f. Mecûsilerin tapındıkları yer. Mecusi mabedi.
ATEŞ-GİRE f. Çıra. * Maşa.
ATEŞ-GÛN f. Ateş gibi kıpkırmızı.
ATEŞ-HÂR f. Keklik. * Merhametsiz, şefkatsiz ve zalim adam.
ATEŞ-HÎZ Ateşliyen, ateş veren.
ATEŞ-HİRÂM f. Süratle yürüyen, hızlı yürüyen.
ATEŞ-HULK f. Sert tabiatlı, huysuz.
ATEŞ-İ ÂB-PERVER Mc: Hançer, kama, kılınç.
ATEŞ-İ BAHAR Lâle. * Kırmızı renkli gül.