• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

Ottoman » Turkish Top
GÜSAR f. Yiyen, yiyici. İçen, içici manalarına birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Gam-güsar $ : Dert ortağı, arkadaş.

Ottoman » Turkish Indirect results Top
ENDUH-GÜSAR f. Kederi yok eden. Gamı, sıkıntıyı gideren.
GAMM-GÜSAR f. Teselli veren, gam ve kederi defeden dert ortağı. Arkadaş.
GAMM-GÜSÂR f. Teselli veren, hüzün ve kederi defeden.
MEY-GÜSAR f. İçki arkadaşı. Birlikte içki içen.