• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

Ottoman » Turkish Top
MÜŞTEREK Birlikte, ortak kullanılan. * Elbirliğiyle yapılan, birlik.

Ottoman » Turkish Indirect results Top
FÂİL-İ MÜŞTEREK Huk: İşlenmiş olan bir suçta parmağı olan. Suç ortağı.
HADD-İ MÜŞTEREK Ortak derece.
ITK-I MÜŞTEREK İki veya daha fazla kimsenin, mâlik oldukları bir köleyi azad etmeleridir.
LAFZ-I MÜŞTEREK Huk: Birçok müsemması bulunan lafızdır ki, hangi mânâ kasdolunduğu taayyün etmediği surette mânasız addolunur, onunla amel olunmaz.
MÜŞTEREK-ÜL MENFAA Beraberce ve ortaklaşa faydalanma.