• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

Ottoman » Turkish Top
MÜMTENİ' İmkânsız, muhal, mümkün olmayan. * Çekinen, imtina eden.

Ottoman » Turkish Indirect results Top
MÜMTENİ-UN BİZZAT (Mümteniatün bizzât) Varlığı, vücudu hiç bir şekilde mümkün olmayan. Zâtı itibariyle imkânsız olan.
MÜMTENİ-ÜL HUSUL Olması mümkün değil.
MÜMTENİ-ÜT TAHSİL Tahsili, elde edilmesi mümkün olmayan.
SEHL-İ MÜMTENİ' Edb: "Hem kolay, hem güç" mânasına bir tâbirdir. Yazılışı veya söylenişi kolay göründüğü hâlde taklidine kalkışınca, taklidi imkânsız eser demektir.