• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

Ottoman » Turkish Top
MU'TER (MU'TERİZ) Bir nesneye mütecâviz olan, bir şeye tecâvüz eden.

Ottoman » Turkish Indirect results Top
MU'TERİZ İtiraz eden. Kabul etmeyen. Bir şeyi beğenmeyip bozulmasını isteyen, aksini iddia eden.