• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

Turkish » Turkish Top
çark Bir eksenin döndürdüğü tekerlek biçimindeki makine parçası * Herhangi bir kıt'anın, biçimini ve düzenini bozmadan kanatlarindan biri çevresinde dönerek yön degiştirmesi