• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

Turkish » Turkish Top
çevirme Çevirmek işi, tedvir * Kuzu, oglak gibi hayvanlarin şişte, kor üzerinde çevrilerek pişirilmişi * Uzaktan dolaşip düşmanin yan gerilerine düşerek onu istemedigi bir durumda dövüşmek zorunda birakma, kuşatma, ihata * Bir dilden başka dile çevrilmiş, tercüme * Bir müzik parçasindaki araligin veya bir cümle parçasinin tiz sesini pese, pes sesini tize dönüştürmek işi