• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

Turkish » Turkish Top
başlık Genellikle başi korumak için giyilen nesne, takke, külâh, serpuş * Hayvan koşumunun başa geçirilen bölümü * Bir sütunun, bir direğin tepeliği * Bir yazının, bir kitabın bölümlerinin başına konulan ve konuyu kısaca tanıtan yazi, serlevha, antet * Bazi bölgelerde, evlenirken, damadin kaynatasina ödemesi görenek olan para * Tablalarin veya iş parçalarinin düzgün kalmasini saglamak amaci ile baş taraflarina takilan parça * Tekerlek parmaklarinin çakili oldugu kisim, top