• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
aside Hear! {ə'saıd}
  • {ADV} bir kenara, bir tarafa, ayrı, kendi kendine
  • {N} kendi kendine söylenen sözler [tiy.]
aside z.
1. bir yana, bir kenara.
2. bir yana: Joking aside, just who are you? Şaka bir yana, kimsin sen?

i. tiy. oyuncunun alçak sesle söylediği söz, apar.
aside z. bir yana, bir tarafa, bir kenara, ayrı, kendi kendine. aside from ABD -den başka. call aside bir tarafa çağırmak. draw aside bir tarafa almak, bir tarafa çekmek. Iay aside bir tarafa koymak, saklamak. stand aside bir yana çekilmek. turn aside bir yana sapmak, bir yana saptırmak, baştan çıkarmak.
aside i. bir oyuncunun sahnede kendi kendine söyledii sözler.
aside a.side ısayd' Zarf * bir yana, bir kenara. * bir yana: Joking aside, just who are you? Şaka bir yana, kimsin sen? İsim, theater * oyuncunun alçak sesle söylediği söz, apar.