• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
Ghanaian i. Ganalı.

s.
1. Gana, Gana´ya özgü.
2. Ganalı.
Ghanaian Gha.na.ian ga'niyın, gän'iyın, ganey'ın İsim * Ganalı. Sıfat * Gana, Gana'ya özgü. * Ganalı.