• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
March Hear! {mɑ:rtʃ}
 • {N} Mart
march Hear! {mɑ:rtʃ}
 • {N} marş, sınır bölgesi, uygun adımla yürüyüş, sınır, hudut
 • {V} yürüyüş yaptırmak, uygun adım yürümek
march i. mart ayı.
march i. sınır, hudut; çoğ. ingiltere ile iskoçya veya ingiltere ile Gal arasındaki hudut sahaları.
march i.

f. asker yürüyüşü; resmi yürüyüş; ilerleme, gidiş; asker yürüyüşü ile bir günlük yol; muntazam adımla yürüyüş; müz. marş;

f. resmi yürüyüş yaptırmak; zorla yütmek, sevketmek; yürüyüş yapmak. march past geçit töreni. marching orders askere verilen hareket emri. funeral march cenaze marşı. forced march ask cebri yürüyüş, askere her zamankinden fazla yol yürütme steal a march belli etmeden üstünlük ka zanmak. wedding march düğün marşı

English » Turkish Indirect results Top
death march {'deɵmɑ:rtʃ}
 • {N} ölüm marşı
frog-march Hear! {'frɒgmɑ:rtʃ}
 • {V} götürmek: yaka paça götürmek, götürmek: kolunu arkaya bükerek götürmek
hunger march {'hʌŋgərmɑ:rtʃ}
 • {N} açlık yürüyüşü
dead march
 • {N} marş: cenaze marşı
funeral march
 • {N} marş: cenaze marşı
march past {'mɑ:rtʃ,pæst}
 • {N} geçit töreni
march with
 • {V} sınırdaş olmak
quick march
 • {N} hızlı yürüyüş
route march
 • {N} talim yürüyüşü, idman yürüyüşü
forced march ask. cebri yürüyüş.
funeral march cenaze marşı.
mad as a hatter/mad as a March hare zırdeli.
march-past i. geçit töreni.
the march of events olayların seyri.
wedding march düğün marşı.
forced march military * cebri yürüyüş.
funeral march * cenaze marşı.
mad as a March hare * zırdeli.
march-past march-past İsim * geçit töreni.
the march of events * olayların seyri.