• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

Turkish » English Top
Atina
  • {A} Athenian
atina
1. athenian.
2. athens.
atina athens
Atina Athens
atina Athenian, of or pertaining to Athens (Greece) adj.

Turkish » English Indirect results Top
Atina dil özelliği
  • {N} atticism
Atina şehri
  • {NPR} Athens
Atina'da Zenon'un ders verdiği salon
  • {N} Stoa
atina dil özelliği atticism n.
Atina şehri Athens n.
atina'da zenon'un ders verdiği salon stoa n.