• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
back-breaking {'bæk,breıkıŋ}
 • {A} yorucu, yıpratıcı, ağır

English » Turkish Indirect results Top
answer back
 • {V} karşılık vermek, cevabı yapıştırmak
answering back
 • {N} karşılık verme
arch one's back
 • {V} sırt: sırtını kamburlaştırmak
arch the back
 • {V} kamburunu çıkarmak
back Hear! {bæk}
 • {A} arka, geri, arkadaki, uzak, ödenmemiş, ödeme: ödemesi gecikmiş, eski tarihli, geriye doğru giden
 • {ADV} geri, geriye, arkaya, geride, geçmişte, önce, geçmişe
 • {N} arka, sırt, geri, arkalık, elin tersi, kitap sırtı, belkemiği, ters taraf, defans oyuncusu, bek, tekne (boya vb.)
 • {V} kaplamak (kitap), astarlamak, kayırmak, sırt: sırtına binmek, arka çıkmak, destek olmak, geriye doğru sürmek, geri geri gitmek, takviye etmek, ciro etmek, üzerine bahse girmek
Can you cut a little more off the back?
 • {PHR} arka: Arkamı biraz daha kısaltır mısınız?
crick one's back
 • {N} sırt: sırtı tutulmak
fall back upon a thing
 • {ID} güvenmek, sığınmak
I have a pain in my back.
 • {PHR} sırt: Sırtımda bir ağrı var.
I'll come back for it.
 • {PHR} geri: Onu almak için geri geleceğim.
in the back
 • {ADV} arkadan
I will come back later.
 • {PHR} tekrar: Daha sonra tekrar geleceğim.
middle of the back
 • {N} bel
take a back
 • {ID} arka plânda kalmak, kendini göstermemek
taking back
 • {N} geri alma
What time do we get back?
 • {PHR} dönmek: Saat kaçta dönüyoruz?
What time is he expected back?
 • {PHR} dönmek: Ne zaman döner?
back alley
 • {N} arka sokak
back and fill
 • {ID} kararsız olmak, rüzgâra karşı volta vurmak
back and forth
 • {ADV} ileri geri

Turkish » English Indirect results Top
call-back
1. the recall of an employee after a layoff a return call.
2. a return call. . the recall of an employee after a layoff.
date back
1. belong to an earlier time; "This story dates back 200 years".
(back ile) geçmişte olan şeylerden sözetmek hark
(back ile) geri dönmek için yola çıkmak start