• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
bounded Hear! {'baʋndıd}
  • {A} sınırlandırmış
bounded
1.

f. sekmek, sıçrayarak gitmek, zıplamak, fırlamak; sektirmek, sıçratmak, zıplatmak. ,sıçrayış/zıplama/sınır,kesin/bağlı/eğilimli,xyz yaylan/zıpla/sınırla,bind bağla.
2. sınırlandır(mak).
3. sınırlı. sınırlandırılmış.
bounded v.sınırlandır:adj.sınırlı
bounded sınırlandırmış s.

English » Turkish Indirect results Top
bounded growth sınırlı büyüme
bounded growth sınırlı büyümeli
bounded growth sınırlı büyüme
bounded input bounded output s sınırlı girdili sınırlı çıktılı sistem
bounded input bounded output system sınırlı girdili sınırlı çıktılı sistem
bounded input bounded output system (BIBO system) sınırlı çıktılı dizge
uniformly bounded birbiçimli sınırlı
uniformly bounded düzgün sınırlı
bounded growth sınırlı büyüme
bounded growth sınırlı büyümeli
bounded input bounded output system sınırlı girdili sınırlı çıktılı sistem
bounded input bounded output system (BIBO system) sınırlı çıktılı dizge
uniformly bounded birbiçimli sınırlı
uniformly bounded düzgün sınırlı
bounded growth sınırlı büyüme
bounded input bounded output system sınırlı girdili sınırlı çıktılı sistem
uniformly bounded düzgün (birbiçimli) sınırlı
bounded growth sınırlı büyüme [elec.]
bounded input bounded output system sınırlı girdili sınırlı çıktılı sistem [elec.]
uniformly bounded düzgün (birbiçimli) sınırlı [elec.]