• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
bread Hear! {bred}
 • {N} ekmek, geçim, para, mangır
 • {V} pane etmek
bread i. ekmek.
bread i. ekmek, yiyecek; maişet, geçim; (argo) para breadbasket

i. ekmek sepeti; mec. tahıl ambarı; (argo) mide. bread crumb ekmek kırıntısı, ekmek içi. breadfruit

i. ekmek ağacı, bot Artocarpus. bread line parasız ekmek veya yemek almak için meydana gelen kuyruk. breadroot

i. yenilebilen bir bitki kökü. breadstuff

i. ekmeklik tahıl. breadwinner

i. kendisinin ve kendisine muhtaç olanların geçimini temin eden kimse. bread and butter tereyağlı ekmek; k.dili geçim, maişet. cast ones bread upon the waters karşılığını beklemeden iyilik etmek. know which side ones bread is buttered on gerçek çıkarının nerede olduğunu bilmek.
bread bread bred İsim * ekmek.
bread ekmek, yiyecek; maişet, geçim; (argo) para breadba

English » Turkish Indirect results Top
banana bread
 • {N} ekmek: muz ekmeği
daily bread
 • {ID} geçim kaynağı
dried bread
 • {N} galeta
garlic bread
 • {N} ekmek: sarımsaklı ekmek
May I have some bread?
 • {PHR} ekmek: Biraz ekmek alabilir miyim?
oat bread
 • {N} ekmek: yulaf ekmeği
pumpernickel bread
 • {N} ekmek: çavdar ekmeği
rye bread {,raı'bred}
 • {N} ekmek: çavdar ekmeği
white bread
 • {N} ekmek: beyaz ekmek
wholewheat bread
 • {N} ekmek: tam buğday ekmeği
bread and butter
 • {ID} geçim, yağlı ekmek, ekmek
bread-and-butter {,bredən'bʌtər}
 • {A} geçim için yapılan, temel
bread-and-butter letter
 • {N} yemek ve konukseverlik için teşekkür mektubu
bread and wine
 • {N} aşai rabbani, ekmek ve şarap
bread basket {'bred,bæskıt}
 • {ID} mide
 • {N} ekmek sepeti
bread bin
 • {N} ekmek kutusu, ekmeklik
bread crumb {'bredkrʌm}
 • {N} ekmek ufağı, ufalanmış ekmek
bread-stuffs {'bredstʌfs}
 • {N} ekmeklik tahıl
bread tree
 • {N} ekmekağacı
coarse bread
 • {N} kalın öğütülmüş unla yapılan ekmek