• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
build Hear! {bıld}
 • {N} yapı, vücut yapısı, yaradılış
 • {V} kurmak, yapmak, inşa etmek, örmek, güvenmek, bel bağlamak, inşaatçılık yapmak, toplamak, toplanmak, kümelenmek
build f.

i. bina etmek, inşa etmek, kurmak, tesis etmek, yapmak; iskambil elinde toplamak, seri yapmak; inşaatçılık yapmak; plan yapmak veya kurmak;

i. yapı, yaradılış. natura builder

i. yapıcı, inşaatçı, müteahhit. build in dahil etmek. build up birikmek; toparlanmak, kendine gelmek (bir hastalıktan sonra); gelişmek, geliştirmek; evlerle doldurmak, mamur bir hale getirmek askeri gücü takviye etmek; göklere çıkarmak, desteklemek.
build f. (built)
1. yapmak, kurmak, yaratmak.
2. yapı yapmak, inşa etmek.

i. (insan için) yapı, bünye, fizik.
Build Yerleştir
Build Oluştur

English » Turkish Indirect results Top
build castles on the air
 • {ID} boş hayaller kurmak
build a barrier
 • {V} set çekmek
build a bridge
 • {V} köprü kurmak
build up
 • {V} kurmak, kuvvetlendirmek, artırmak, geliştirmek, övmek, göklere çıkarmak
build-up {'bıld,ʌp}
 • {N} yığılma, artırma, geliştirme, reklâm, propaganda, toplanma
build on sand
 • {ID} çürük temel üzerine kurmak
solid build
 • {N} sağlam bina
After Build Step Yerleştirmeden Sonra
Build Event Olay Oluştur
build on
1. dayandir.
Build Options Yerleştirme Seçenekleri
Build Slide Text Slayt Metni Yerleştir
Build Table of Contents From İçindekiler Tablosunun Yaratılacağı Kaynak
Build Table of Figures From Şekiller Tablosunun Yaratılacağı Kaynak
Build this object Yerleştirilecek Nesne
build up
1. oluştur(mak).
Build/Play object Nesneyi Yerleştir
Don`t Build Yerleştirme
Private Build Description Kendine Özel Yaratma Tanımı
Special Build Description Özel Yaratma Tanımı