• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
bulk Hear! {bʌlk}
  • {A} toptan
  • {N} boy, cüsse, hacim, yığın, çoğunluk, ekseriyet, yük, eşya, kütle
  • {V} şişmek, büyümek, önemli olmak, şişirmek
bulk i. hacim, oylum; büyük kısım, ekseriyet; ambalajlanmamış yük veya eşya. in bulk dökme halinde, ambalajsız; toptan.
bulk f. şişmek, büyümek, genişlemek; cüsseli veya önemli olmak; şişirmek, büyütmek.
bulk i.
1. hacim, oylum.
2. çoğunluk.
bulk 1) toplu, yığınsal, 2) yığın

English » Turkish Indirect results Top
in bulk
  • {ADV} toptan, ambalajsız, dökme
bulk mortgage
  • {N} taşınır mal ipoteği
bulk data transmission yığınsal veri iletimi
bulk data transmission yığınsal veri iletimi
bulk delay yığınsal gecikme, toplu gecikme
bulk delay yığınsal gecikme
bulk delay toplu gecikme
bulk sampling yığın örneklemesi
bulk sampling yığın örneklemesi
bulk storage yığın bellek
bulk transmission yığınsal veri iletimi
in bulk
1. açık, ambalajsız.
2. toptan.
in bulk * açık, ambalajsız. * toptan.
bulk large büyük görün
bulk storage yığın bellek
high bulk yarn hacimli ipilk
bulk data transmission yığınsal veri iletimi
bulk delay toplu gecikme
bulk delay yığınsal gecikme
Bulk erasing Manyetik Silme