• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
character Hear! {'kærıktər}
 • {N} harf, karakter, kişilik, huy, tabiat, ahlâk, özellik, nitelik, karakteristik yapı, şan, işaret, isim, sıfat, bonservis, kahraman, harf türü, el yazısı
character i. karakter, huy, tabiat, ahlak; vasıf, nitelik; hususiyet, özellik; şöhret, nam; bonservis; statü, durum; tip, şahıs; (k.dili). garip kişiliği olan kimse; tiyatro karakter, canlandırılan kişi; işaret, harf; alfabe. character actor karakter oyuncusu. character reference bonservis. in character karakterine uygun. Latin characters Latin harfleri. out of character karakterine aykırı.
character f. oymak.
character i.
1. karakter, özyapı.
2. (roman, hikâye, oyun v.b.´nde) kişi, şahıs, karakter.
3. karakter, harf.
4. tip bir kimse, nevi şahsına münhasır bir kimse; eksantrik/komik kimse.
character karakter

English » Turkish Indirect results Top
bad character
 • {N} kötü ahlâk, kötü kişi
give smb. a good character
 • {V} hakkında iyi bilgi vermek, iyi puan vermek
have a good character
 • {V} iyi bir ismi olmak
of bad character
 • {A} kötü huylu
of good character
 • {A} iyi huylu
public character
 • {N} popüler kişi
quite a character
 • {N} tipik bir kişilik
character actor
 • {N} karakter oyuncusu
character assassination
 • {N} kasıtlı küçük düşürücü iftira
character defect
 • {N} karakter zayıflığı
character part
 • {N} karakter rolü
character witness
 • {N} ünlü tanık
decision of character
 • {N} kararlı kişilik, iradeli kişilik, karakter sağlamlığı
defect in character
 • {N} kişilik bozukluğu
About Character Map Karakter Eşlem Hakkında
accuracy control character doğruluk denetim karakteri
Acknowledge (ASCII character) (ACK) olumlu alındı karakteri
acknowledge character alındı karakteri
acknowledge character alındı damgası
acknowledge character alındı damgası

Turkish » English Indirect results Top
bkz. acknowledge character ACK
bkz. Optical Character Recognition OCR