• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
cloak-and-dagger {,kləʋkən'dægər}
  • {A} polisiye, casusluk ile ilgili, macera, casusluk

English » Turkish Indirect results Top
cloak Hear! {kləʋk}
  • {N} pelerin, palto, manto, perde, örtü, bahane
  • {V} gizlemek, örtmek, saklamak, örtbas etmek
dagger Hear! {'dægər}
  • {N} hançer, kama
opera cloak {'ɒpərə,kləʋk}
  • {N} pelerin (bayan), gece elbisesi ile giyilen pelerin
cloak i.

f. pelerin; manto; perde; paravana; bahane;

f. pelerin veya manto ile örtmek; gizlemek, saklamak. eloakroom

i. vestiyer.
cloak i. pelerin.

f.
Cloak Paravan
cloak s.t. in a guise of bir şeyi (başka bir şeyin) kisvesine büründürmek.
dagger i. kama, hançer.
dagger i. kama, hançer, bıçak. Iook daggers at someone bir kimseye öfke ile bakmak.
under the cloak of kisvesi altında.
cloak cloak klok İsim * pelerin. Fiil ·[bakınız] "cloak something in a guise of"
cloak something in a guise of * bir şeyi (başka bir şeyin) kisvesine büründürmek.
dagger dag.ger däg'ır İsim * kama, hançer.
under the cloak of * kisvesi altında.
cloak pelerin; manto; perde; paravana; bahane; pelerin
dagger kama, hançer, bıçak. Iook daggers at someone bir k
cloak v.ört:n.yelek
dagger kama
cloak pelerin
cloak room vestiyer