• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
daddy Hear! {'dædı}
  • {N} baba, babacığım
daddy i. k. dili baba, babacığım.
daddy dad.dy däd'i İsim, Konuşma Dili * baba, babacığım.
daddy babacığım
daddy baba

English » Turkish Indirect results Top
daddy long legs {'dædı'lɔ:ŋ,legz}
  • {N} tipula sineği, çayır örümceği
sugar daddy
  • {N} yaşlı ve zengin sevgili
dad, daddy i. (k).dili baba babacığım.
daddy-longlegs i. zool. tipula sineği.
daddy-longlegs i. çok uzun bacaklı bir örümcek, (zool). Phalangis.
daddy-longlegs dad.dy-long.legs däd'i.lông'legz İsim * tipula sineği.
dad, daddy (k.dili.) baba babacığım.
daddy-longlegs çok uzun bacaklı bir örümcek, (zool.) Phalangis.
daddy longlegs örümcek
daddy long legs tipula sineği, çayır örümceği i.
sugar daddy yaşlı ve zengin sevgili