• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
dealer Hear! {'di:lər}
 • {N} satıcı, tüccar, kâğıt dağıtan kimse, krupiye, borsada kendi hesabına işlem yapan kimse
dealer i.
1. (belirli bir şeyin) ticaretini yapan kimse, tüccar, satıcı: a dealer in old stamps eski pul satıcısı.
2. iskambil kâğıtlarını dağıtan kimse.
Dealer Dağıtıcı
dealer deal.er dil'ır İsim * (belirli bir şeyin) ticaretini yapan kimse, tüccar, satıcı: a dealer in old stamps eski pul satıcısı. * iskambil kâğıtlarını dağıtan kimse.
dealer satıcı

English » Turkish Indirect results Top
antique dealer
 • {N} antikacı
arms dealer
 • {N} silâh tüccarı
authorized dealer
 • {N} yetkili satıcı
double-dealer Hear! {,dʌbəl'di:lər}
 • {N} iki yüzlü, dolandırıcı
drug dealer
 • {N} uyuşturucu madde satıcısı, uyuşturucu satıcısı
junk dealer
 • {N} eskici, hurdacı
news-dealer {'nu:z,di:lər}
 • {N} gazete bayi, gazeteci
retail dealer
 • {N} perakendeci
secondhand dealer
 • {N} kullanılmış eşya satıcısı
slave dealer
 • {N} esir tüccarı
wheeler-dealer Hear! {,wi:lər'di:lər}
 • {N} kurnaz, kurnaz politikacı, hileci tüccar
antique dealer antikacı.
authorized Apple dealer yetkili Apple satıcısı
double-dealer i. ikiyüzlü, dolandırıcı, sahtekâr.
Locate dealer Dağıtıcıya git
wheeler-dealer i. k. dili
1. (bir işi gerçekleştirmek için) kurnazca görüşmeler ve pazarlıklar yapan kimse.
2. iş çeviren kimse.
wholesale dealer
1. toptancı.
double-dealer doub.le-deal.er İsim * ikiyüzlü, dolandırıcı, sahtekâr.
wheeler-dealer wheel.er-deal.er hwi'lırdi'lır İsim, colloquial * (bir işi gerçekleştirmek için) kurnazca görüşmeler ve pazarlıklar yapan kimse. * iş çeviren kimse.
art dealer sanat simsarı