• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
deceit Hear! {dı'si:t}
  • {N} yalan, aldatma, hile, kötüye kullanma, hilekârlık, düzenbazlık, kazık, dolandırıcılık
deceit i. hile, yalan; hilekarlık, dolandırıcılık, düzenbazlık. deceitful

s. hilekar, aldatıcı. deceitfully

s. hilekarlıkla, yalancılıkla. deceitfulness

i. hilekarlık, yalancılık.
deceit i.
1. aldatma; hile, yalan.
2. hilekârlık, düzenbazlık, dolandırıcılık.
deceit de.ceit dîsit' İsim * aldatma; hile, yalan. * hilekârlık, düzenbazlık, dolandırıcılık.
deceit hile, yalan; hilekarlık, dolandırıcılık, düzenbazl

English » Turkish Indirect results Top
get by deceit
  • {V} hile ile elde etmek
practice a deceit
  • {V} hile yapmak
practise a deceit
  • {V} hile yapmak
self-deceit {,selfdı'si:t}
  • {N} kendini kandırma
wilful deceit
  • {N} kasıtlı kandırma
willful deceit
  • {N} kasıtlı kandırma
self deceit kendi kendini aldatma
get by deceit hile ile elde etmek f.
practice a deceit hile yapmak f.
practise a deceit hile yapmak f.
self deceit kendini kandırma
wilful deceit kasıtlı kandırma i.
willful deceit kasıtlı kandırma i.