• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
deflate Hear! {dı'fleıt}
  • {V} havasını boşaltmak, söndürmek, düşürmek, yükselişe müdahele etmek, burnunu sürtmek, gururunu kırmak
deflate f. hava veya gazı boşaltmak; gururunu kırmak, informal burnunu sürtmek; fiyatları duşürmek. deflation

i. hava veya gazı boşaltma; fiyatların düşmesi, deflasyon. deflationary

s. fiyatların düşmesine sebep olan.
deflate f.
1. havasını/gazını boşaltmak, söndürmek; sönmek.
2. gururunu kırmak.
3. ekon. para arzını azaltmak.
deflate de.flate dîfleyt' Fiil * havasını veya gazını boşaltmak, söndürmek; sönmek. * gururunu kırmak. Ekonomi * para arzını azaltmak.
deflate hava veya gazı boşaltmak; gururunu kırmak, (inform

English » Turkish Indirect results Top
Deflate Bottom Altı Söndür
Deflate Inflate Söndür Şişir
Deflate Top Yukarı Söndür