• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
demonstrate Hear! {'demən,streıt}
  • {V} göstermek, ispat etmek, kanıtlamak, ispatlamak, örnekle açıklamak, gösteri yapmak
demonstrate f. ispat etmek, göstermek, açımlamak, tatbikatla izah etmek; nümayiş yapmak, gövde gösterisinde bulunmak; göstererek ders vermek. demonstrationi ispat, delil; nümayiş, gösteri; sergi, tatbikat dersi. demonstrative (dimanstrıtiv)

s. i ispat eden, gösteren, izhar eden, tasrih eden;

i. (gram). işaret zamiri. demonstrative adjective (gram). işaret sıfatı. demonstrative pronoun (gram). işaret zamiri. demonstrator

i. ispat eden şey veya kimse, tatbikat öretmeni; nümayişçi.
demonstrate f.
1. kanıtlamak, ispat etmek: He has demonstrated his loyalty to the firm. Şirkete olan bağlılığını kanıtladı.
2. göstererek tanıtmak: demonstrate a machine bir makineyi tanıtmak.
3. gösteri yapmak.
demonstrate dem.on.strate dem'ınstreyt Fiil * kanıtlamak, ispat etmek: He has demonstrated his loyalty to the firm. Şirkete olan bağlılığını kanıtladı. * göstererek tanıtmak: demonstrate a machine bir makineyi tanıtmak. * gösteri yapmak.
demonstrate ispat etmek, göstermek, açımlamak, tatbikatla izah