• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
dene Hear! {di:n}
  • {N} korulu derin vadi, kumlu sahil yolu, kum tepeciği
dene i. (ing). deniz kenarında bulunan kumlu yol veya tepe.
dene (ing) deniz kenarında bulunan kumlu yol veya tepe.

Turkish » English Top
dene try out
dene assay
Dene Try It
dene assay [tech.]

English » Turkish Indirect results Top
dene-hole
  • {N} yapay mağara
dene hole yapay mağara i.

Turkish » English Indirect results Top
v.dene:n.deneme assay
v.dene:n.deneyim experience
v.dene:adj.tecrübeli experienced
n.deneyim:v.dene:prep.deneyimle experiencing
tekrar dene retry
v.dene:n.örnek sample
v.dene:adj.denenmiş tried
v.dene:n.deneme try
n.deneme:v.dene:prep.deneyerek trying
yeniden dene retry
Dene ve Tut Proof Hold
Yeniden dene Retry
Bağlanmayı Yeniden Dene Retry Connect
Bağlantıyı Yeniden Dene Retry Connect
Karşıdan yüklemeyi yeniden dene Retry download
Görevi yeniden dene Retry the task
Hepsini Bir Kez Dene Round Robin
Hepsini Birer Kez Dene Round Robin
defa dene times
kere dene Times