• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
Genel Arama
Çeviri
Eski Arayüz
Web Arama
KELİME
     

Google Translate
KELİME
     
Dil Seçimi
»
|

Türkçe » İngilizce Yukarı
derleme
  • {A} eclectic
  • {N} collection, composition, compilation, collected work, collected works, digest, potpourri, garland, gleanings, miscellany, olio
derleme
1. choosing and gathering.
2. collected, selected.
3. anthology. D

derleme Müdürlüğü office receiving repository copies of all books printed.
derleme * choosing and gathering. * collected, selected. * anthology.
derleme compilation
derleme compilation

Türkçe » İngilizce İlişkili Sonuçlar Yukarı
derleme eser
  • {N} compilation
Derleme Müdürlüğü * office receiving repository copies of all books printed.
n.derleme:v.derle:prep.derleyerek compiling
derleme programı compiling program
yeniden derleme recompilation
v.tekrar derle:n.yeniden derleme recompile
derleme süresi compilation time
derleme yordamı compiling routine
v.ön derle:n.ön derleme precompile
Derleme numarası Build no
Derleme hatası Compile error
Derleme hataları Compile errors
derleme geçişi compiler pass
Koşullu Derleme Değişkenleri Conditional Compilation Arguments
Son Derleme Tarihi Last Built
ön derleme precompile
derleme eser compilation n.
ön derleme precompile
ön derleme precompile [elec.]
derleme (yazılım) compilation [elec.]