• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
design Hear! {dı'zaın}
  • {N} dizayn, proje, plan, tasarı, taslak, model, amaç, niyet, komplo
  • {V} dizayn etmek, tasarlamak, modelini çizmek, planlamak, komplo kurmak, stilize etmek, kastetmek
design i. plan, taslak, proje; gaye, amaç, maksat, hedef; fikir; entrika, desise; (güz). (san). resim taslağı, kompozisyon, model, motif. have designs on someone veya something birisinde veya bir şeyde gözü olmak.
design f. zihninde kurmak niyet etmek, kastetmek; resmetmek, çizmek; plan yapmak, proje yapmak, tertip etmek, icat etmek; yaratmak. designedly

z. kasten, mahsus. de signeri tertip eden kimse, icat eden kimse,plan kuran kimse; modacı. designing

i.

s. plan yapma, çizme, yaratma;

s. entrikacı, düzenbaz, kurnaz; düşünceli.
design i.
1. tasarım, dizayn, tasar çizim.
2. tasarlama.
3. plan, proje.
4. desen.
5. amaç, maksat, hedef.
6. entrika, komplo.

f.
1. tasarımını yapmak: Selda designs all of her own clothes. Selda, tüm giysilerinin tasarımını kendi yapıyor.
2. plan yapmak, proje yapmak; planlamak, niyet etmek: The city is designing new parks along the shores of the Golden Horn. Belediye Haliç kıyılarında yeni parklar yapmayı planlıyor. The architect designed this room as a library, but we use it as a bedroom. Mimar bu odayı kütüphane olarak planladı ama biz onu yatak odası olarak kullanıyoruz.
3. düzenlemek, hazırlamak: We designed that book for students. O kitabı öğrenciler için hazırladık.
design tasarımlamak

English » Turkish Indirect results Top
by design
  • {ADV} mahsus, kasten, bile bile
interior design
  • {N} dekorasyon: iç dekorasyon, mimar: iç mimari
floral design
  • {N} çiçek deseni
industrial design
  • {N} endüstriyel tasarım
aeroplane design uçak dizaynı
Apply Design Template Tasarım Şablonu Uygula
bottom up design tabandan tepeye tasarım
bottom up design tabandan tepeye tasarım
bottom-up design aşağıdan yukarı tasarım
compact design derlitoplu tasarım
compact design derlitoplu tasarım
Computer Aided Design (CAD) Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT)
computer aided design, CAD bilgisayar destekli tasarım
continuous design implementation sürekli tasarım uygulaması
Default Design Varsayılan Tasarım
design automation tasarım otomasyon
design automation bilgisayar destekli tasarım
design automation bilgisayar destekli tasarım
design defect tasarım kusuru
design defect tasarım kusuru

Turkish » English Indirect results Top
bkz. Computer Aided Design CAD