• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

Turkish » English Top
erim
  • {N} range, reach, shot, radius, compass, stage, sweep
erim range, distance that a thing can reach or attain.
erim good news.
erim
1.term, fixed period of time.
2. due date; date of maturity.
erim * range, distance that a thing can reach or attain.

Turkish » English Indirect results Top
erim erim erimek to be completely wasted, become emaciated.
dinamik erim dynamic range
sıfırlı erim (ölçme aleti) elevated zero range
erim kamerası range camera
erim ölçümü range measurement
erim çözünürlüğü range resolution
erim aralığı span
erim hatası span error
sıfırsız erim suppressed zero range
erim üst (alt) sınırı upper (lower) range limit
erim üst (alt) değeri upper (lower) range value
uzaklık imgesi: erim imgesi range image [elec.]
tüm erim full scale [elec.]
sıfırsız erim suppressed zero range [elec.]
sıfırlı erim (ölçme aleti) elevated zero range [elec.]
erim ölçümü, uzaklık ölçümü range measurement [elec.]
erim kamerası, derinlik ölçen kamera range camera [elec.]
erim hatası span error [elec.]
dinamik erim dynamic range [elec.]