• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
explain Hear! {ık'spleın}
  • {V} açıklamak, izah etmek, anlatmak, hesap vermek, açıklama yapmak
explain f. anlatmak, açıklamak, izah etmek; açıklamada bulunmak, izahat vermek.
explain f. anlatmak, açıklamak, izah etmek, beyan etmek, belirtmek, tasrih etmek,aydınlatmak, tenvir etmek, tarif etmek; açıklamada bulunmak, izahat vermek. explainaway örtbas etmek tevil etmek, sözü çevirmek. explain oneself kendisi hakkında izahat vermek; meramını anlatmak, anlatmak.
Explain Açıkla
explain ex.plain îkspleyn' Fiil * anlatmak, açıklamak, izah etmek; açıklamada bulunmak, izahat vermek.

English » Turkish Indirect results Top
explain briefly
  • {V} kısa ve öz biçimde açıklamak
explain away
  • {V} açıklayarak özrünü bildirmek, başka anlam vermek, örtbas etmek
explain away (bahane öne sürerek bir şeyi) mazur/makul göstermek.
explain o.s.
1. kendisinin ne demek istediğini anlatmak.
2. kendisinin niye öyle davrandığını anlatmak.
explain away * (bahane öne sürerek bir şeyi) mazur veya makul göstermek.
explain oneself * kendisinin ne demek istediğini anlatmak. * kendisinin niye öyle davrandığını anlatmak.
Explain Rule Kuralı Açıkla
Explain Text Açıklama Metni
explain away açıklayarak özrünü bildirmek, başka anlam vermek, örtbas etmek
explain briefly kısa ve öz biçimde açıklamak f.