• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
far Hear! {fɑ:r}
  • {A} uzak, ırak, öbür, öteki, mesafe katetmiş
  • {ADV} uzak, uzağa, uzakta
far z.

s. uzak;

s. uzak, uzun,,, daha uzun olan; ilerlemiş. far and away pek çok. far and near, far and wide her yerde. far be it from me. Allah esirgesin. Bana göre değil. Ben yapmam. few and far between seyrek. Far East Uzak Doğu. Far from it. Ne münasebet. Bilâkis. Hâşa! fargone

s. çok hasta, çok ilerlemiş, çok deli, çok sarhoş. far off çok uzak; dalgın. far West uzak Batı, özellikle (A.B.D).nin batı eyaletleri. a far cry büyük fark. as faras he is concerned ona kalırsa, ona sorarsan. by far büyük bir farkla. go far ileri gitmek, çok dayanmak, tesirli olmak. He will go far. Başaracak. how far nereye kadar. So far so good. Her şey yolunda.
far z.
1. -den uzak; uzağa; uzakta: He´s never journeyed far from Istanbul. İstanbul´dan uzağa hiç seyahat etmedi. They didn´t go far. Uzağa gitmediler. I saw her far in the distance. Ta uzakta onu gördüm. How far is it to Rİze from here? Rize buradan ne kadar uzak?
2. çok; fazla; çok fazla: The light´s far too dim. Işık çok fazla loş.

s.
1. uzak: a far country uzak bir ülke.
2. öte, öbür: at the far end of the garden bahçenin öte ucunda.
3. pol. (bir kanadın) ucundaki, aşırı: He supports the far right. Aşırı sağı destekliyor.
far far far Zarf * -den uzak; uzağa; uzakta: He's never journeyed far from Istanbul. İstanbul'dan uzağa hiç seyahat etmedi. They didn't go far. Uzağa gitmediler. I saw her far in the distance. Ta uzakta onu gördüm. How far is it to Bursa from here? Bursa buradan ne kadar uzak? * çok; fazla; çok fazla: The light's far too dim. Işık çok fazla loş. Sıfat * uzak: a far country uzak bir ülke. * öte, öbür: at the far end of the garden bahçenin öte ucunda. politics * (bir kanadın) ucundaki, aşırı: He supports the far right. Aşırı sağı destekliyor.
far uzak; uzak, uzun,,, daha uzun olan; ilerlemiş. fa

Turkish » English Top
far
  • {N} headlight, headlamp, lamp, spotlight, eyeshadow
far eye shadow.
far auto. headlight.
far otomotiv * headlight.
far * eye shadow.