• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
grand Hear! {grænd}
 • {A} büyük, ulu, muhteşem, önemli, soylu, asil, ağırbaşlı, ana, baş, genel
 • {N} dolar: bin dolar, kuyruklu piyano
grand s.
1. muhteşem, görkemli, ihtişamlı.
2. büyük, mühim.
3. k. dili çok güzel, harika.

i.
1. k. dili kuyruklu piyano.
2. argo bin dolar.
grand (s.), (i.) büyük, azim, ulu; baş, başIıca; muhteşem, debdebeli, saltanatlı; heybetli, muazzam; fevkalade, enfes; (i.), (müz.) kuyruklu piyano; A.B.D., argo bin dolar. grandaunt (i.) büyük teyze veya hala. Grand Canal Venedikte en büyük kanal. grand daughter (i.) kız torun. grand duke grandük, eski Rusyada çarın oğlu. grandfather, grandpa (i.) büyükbaba, dede. grandfather clock sarkaçlı büyük dolap saati. grand jury (huk.) soruşturma heyeti. grandmother, grandma (i.) anneanne, babaanne, nine. grandnephew (i.) yeğen oğlu. grandniece (i.) yeğen kızı. grand opera opera. grandparent (i.) büyük baba veya anne. grand piano kuyruklu piyano. grandsire (i.) büyük baba. grand slam iskambil bir elde hepsini kazanma. grandson (i.) erkek torun. grand stand (i.) tribün. grand total umumi yekün. grand tour görgü ve bilgilerini artırmak için eski zamanlarda genç İngiliz asilzadelerinin Fransa ve italyanın belli başlı şehirlelerine yaptıkları uzun seyahat, büyük gezi. granduncle (i.) büyük amca. grand vizier sadrazam. in grand style gösterişli, tantanalı, son modaya göre. grandly (z.) muhteşem bir şekilde; gösterişli olarak. grand ness (i.) ihtişam, azamet, büyüklük; gösteriş.
grand grand gränd Sıfat * muhteşem, görkemli, ihtişamlı. * büyük, mühim. Konuşma Dili * çok güzel, harika. İsim * kuyruklu piyano. slang * bin dolar.
grand büyük, azim, ulu; baş, başIıca; muhteşem, debdebel

English » Turkish Indirect results Top
baby grand
 • {N} kısa kuyruklu piyano, piyano (küçük)
concert grand
 • {N} kuyruklu piyano
grand-
 • {PREF} büyük
Grand Duke
 • {N} grandük, çarın oğlu
grand jury
 • {N} jüri, jüri heyeti
grand larceny
 • {N} büyük hırsızlık
grand master {'grænd,mæstər}
 • {N} büyük üstat, şampiyon
Grand National
 • {NPR} Liverpool at yarışı
grand old man
 • {N} saygın yaşlı adam
grand old party
 • {N} cumhuriyetçi parti
grand inquisitor
 • {N} engizisyon mahkemesi başkanı
grand opera
 • {N} ciddi konulu opera, opera
grand piano
 • {N} kuyruklu piyano
Grand Seigneur
 • {N} Osmanlı padişahı
grand seigneur
 • {N} beylerbeyi, asil beyefendi
Grand Seignior
 • {N} Osmanlı padişahı
grand seignior
 • {N} beylerbeyi, asil beyefendi
grand tour
 • {N} tur: Avrupa turu
grand vizier
 • {N} sadrazam, veziri azam
baby grand kısa kuyruklu piyano.

Turkish » English Indirect results Top
grand düşes grand duchess
grand dük grand duke