• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
grim Hear! {grım}
  • {A} zalim, gaddar, acımasız, sert, korkunç, suratsız
grim (s.) (mer, mest) vahşi, gaddar, merhametsiz, zalim; çirkin, suratsız; ümitsiz; korkunç, kerih; boyun eğmez, yavuz, çetin. grimly (z.) zulüm altında bütün kuvvetiyle çaIışarak; gaddarca, vahşiyane. grimness (i.) gaddarlık, zulüm.
grim grim grîm Sıfat [S] grimmer, grimmest * korkunç. * aman bilmez, katı, sert. * amansız (mücadele).
grim (mer, mest) vahşi, gaddar, merhametsiz, zalim; çir
grim merhametsiz

English » Turkish Indirect results Top
look grim
  • {V} korkunç görünmek
the grim reaper
  • {N} ölüm, azrail, ölüm meleği
look grim korkunç görünmek f.
the grim reaper ölüm, azrail, ölüm meleği i.