• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
hanging Hear! {'hæŋıŋ}
  • {A} asılı, asma, askıda, sarkan, sarkık
  • {N} asma, sarkma, ip: ipe çekme, duvar kâğıdı, duvar kumaşı, asılma
hanging i. (s.) asma; ipe çekerek idam; (çoğ.) oda duvarlarına asılan kumaş; (s.) asılı, sarkan; askıda kalmış, bir sonuca varılmamış; idama layık; idam cezası vermeye meyilli.
hanging i.
1. asma.
2. ipe çekme, asma, idam.

s. asılı, sarkan.
Hanging Asılı
hanging hang.ing İsim * asma. * ipe çekme, asma, idam. Sıfat * asılı, sarkan.

English » Turkish Indirect results Top
hanging garden
  • {N} asmabahçe
a hanging matter
  • {N} idamlık eylem, idamlık suç
hanging committee {'hæŋıŋkə,mıtı}
  • {N} sergi resimlerini seçen komite
hanging gardens
  • {N} asma bahçeler
Decrease Hanging Indent Asılı Girintiyi Azalt
hanging indent girintili içerleklik
Hanging Indent Asılı Girinti
Hanging indentation Asıl paragraf
hanging out
1. asılı. asma. askıda. sarkan. sarkık. asma. sarkma. ipe çekme. duvar kâğıdı. duvar kumaşı. asılma.
Increase Hanging Indent Asılı Girintiyi Arttır
hanging indent asılı girinti
Both Hanging Her İki Yanda Asılı
Decrease Hanging Indent Asılı Girintiyi Azalt
Hanging Indent Asılı Girinti
hanging indent girintili içerleklik
Hanging indentation Asıl paragraf
Hanging up Bağlantı Kapatıyor
Hanging Up Kapatılıyor
Increase Hanging Indent Asılı Girintiyi Artır
Left Hanging Solda Asılı