• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
imply Hear! {ım'plaı}
  • {V} içermek, anlamına gelmek, demeye gelmek, demek olmak, kastetmek, ima etmek, gerektirmek
imply f.
1. (dolaylı olarak) göstermek, ima etmek, -e işaret etmek.
2. içermek: Smoke implies fire. Duman ateşi içerir.
3. beraberinde getirmek: Privileges imply duties. Ayrıcalıklar beraberinde görevleri getirir.
imply f. zımnen delâlet etmek, ima etmek, murat etmek; demek, belirtmek, ifade etmek.
imply im.ply împlay' Fiil * (dolaylı olarak) göstermek, ima etmek, -e işaret etmek. * içermek: Smoke implies fire. Duman ateşi içerir. * beraberinde getirmek: Privileges imply duties. Ayrıcalıklar beraberinde görevleri getirir.
imply zımnen delâlet etmek, ima etmek, murat etmek; deme