• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
index Hear! {'ındeks}
 • {N} indeks, fihrist, gösterge, ibre, işaret, yasak kitaplar listesi
 • {V} indekslemek, indekse yazmak, yasak kitaplar listesine yazmak, ayarlı aynaya bağlamak
index (çoğ.- ex.es,-

i.ces)

i.

f. indeks, fihrist; katalog; gösterge, işaret; delil, kanıt; mat. üs; işaret parmağı; b.h., Kat. okunması yasak kitaplar listesi;

f. indeks yapmak, indeks içine koymak; işaret etmek. index finger işaret parmağı. index number istatistikte indeks sayı, iki sayı arasmdaki oranlı farkı gösteren sayı. index of refraction yansıma ve kırılma açıları arasındaki oran. card index kartoteks, konuları ayrı ayrı kartlara yazılmış fihrist. cost-of-living index geçim indeksi.
index indis
index indeks
index dizin

English » Turkish Indirect results Top
card index {'kɑ:rd,ındeks}
 • {N} kartotek, kartvizit indeksi
card-index
 • {V} kartlamak, kartoteğini yapmak, fişlemek
Dow-Jones index
 • {N} borsa: New York borsası hisse senedi kâr endeksi
index number
 • {N} indeks sayı
index-linked {'ındeks,lıŋkt}
 • {A} geçim indeksine bağlanmış
index finger
 • {N} işaret parmağı
cost-of-living index
 • {N} geçim indeksi, hayat pahalılığı göstergesi
thumb index
 • {N} fihrist kenarında kesilen harf yerleri
alphabetical index alfabetik indeks
AutoMark Index Entries Otomatik Metin Dizin Öğeleri
card index kart fihristi.
card index kartotek.
cost-of-living index geçim indeksi.
Create Index Dizin Yarat
cross-index çapraz dizin
Delete Index Dizin Sil
file index dosya dizini
file index dosya dizini
help index yardım dizini
help index yardım dizini

Turkish » English Indirect results Top
(çoğul) bkz. index indices