• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

Turkish » English Top
inek
 • {N} cow
inek
1. cow.
2. slang overly hardworking student, grind; Brit. swot.
3. slang loose woman.
4. slang catamite, queen, passive male homosexual.
5. slang car.
inek * cow. argo * overly hardworking student, grind; _British_ swot. argo * catamite, queen, passive male homosexual.
inek kine
inek cow

Turkish » English Indirect results Top
benekli (at, inek)
 • {A} roan
bir tür inek
 • {N} guernsey
boynun altındaki sarkık deri (inek vb.)
 • {N} dewlap
doğurmak (inek)
 • {V} freshen
gerdan (inek vb.)
 • {N} dewlap
sütü bol yağlı bir inek
 • {N} cow: jersey cow
inek antilobu
 • {N} hartebeest
inek antilopu
 • {N} hartebeest
inek aşısı
 • {N} vaccine: bovine vaccine
inek çiçek hastalığı
 • {N} vaccinia
inek çiçek hastalığı ile ilgili
 • {A} vaccine
inek (öğrenci)
 • {N} mug
inek öğrenci
 • {N} nerd, grind, swot
kızıl inek
 • {N} redpoll
sağmak (inek)
 • {V} milk
bol süt veren inek
 • {N} milker: a good milker
yavrulamak (inek)
 • {V} calve
yavrulamamış inek
 • {N} heifer
sağmal inek argo * person who is continually being swindled, person who is constantly being milked dry by swindlers.
v.zorla getir:n.inek cow