• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
intimidation Hear! {ın,tımə'deıʃən}
  • {N} gözdağı, korkutma, tehdit
intimidation i. gözünü korkutma, yıldırma, sindirme; gözdağı verme.
intimidation in.tim.i.da.tion İsim * gözünü korkutma, yıldırma, sindirme; gözdağı verme.
intimidation gözdağı verme
intimidation gözdağı, korkutma, tehdit i.