• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

Turkish » English Top
kullan
1. get round.
2. to use.
kullan get round
kullan got round
kullan make use of
kullan used to

Turkish » English Indirect results Top
uçak kullan aviate
v.kullan:n.atılım exploit
n.kullanma:v.kullan:prep.kullanarak exploiting
v.jartijer kullan:n.jartiyer garter
iyi kullan make good use of
hor kullan mishandle
v.hor kullan:adj.hor kullanılmış mishandled
kötü kullan misspend
v.kötü kullan:adj.kötü kullanılmış misspent
v.hatalı kullan:n.hatalı kullanım misuse
v.hatalı kullan:adj.hatalı kullanılmış misused
en iyi şekilde kullan optimise
v.en iyi şekilde kullan:adj.optimize edilen optimised
en iyi şekilde kullan optimize
v.en iyi şekilde kullan:adj.optimize edilen optimized
v.kullan:n.kat ply
v.yeniden kullan:n.yeniden kullanım reuse
v.o_h.kullan+e.yükle:n.musluk tap
v.kalıp kullan:n.kalıp template
v.kullan:n.kullanım use