• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
label Hear! {'leıbəl}
  • {N} etiket, yafta
  • {V} etiketlemek, etiket yapıştırmak, uyarı işareti koymak, sınıflandırmak
label (i.), (f.) (ed, ing veya led, ling) yafta, etiket; nitelendirici isim veya cümlecik; (f.) etiket yapıştırmak, etiketlemek; tasnif etmek, sınıflandırmak; (mim.) kapı veya pencereye saçak yapmak.
label marka
label etiket
label etiket, marka

English » Turkish Indirect results Top
label as
  • {V} sınıflandırmak
sticky label
  • {N} yapışkanlı etiket
tax label
  • {N} bandrol
Add the label Bir disketi
adhesive label yapışkan etiket
Auto Label Otomatik Etiketle
Backup Set Label Yedek Kümesi Etiketi
Caption Label Resim Yazısı Etiketi
Control Changing to Label Denetim Etikete Geçiyor
data label veri etiketi
data label veri etiketi
Delete Label Etiket Sil
Document Label Belge Etiketi
Duplicate label Yinelenen etiket
end of file label dosya sonu etiketi
end of file label dosya sonu etiketi
end-of-file label dosya sonu etiketi
Field label Alan etiketi
file label dosya etiketi
file label dosya etiketi