• sözlük
 • dictionary
 • wörterbuch
 • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
local Hear! {'ləʋkəl}
 • {A} kısmi, lokal, bölgesel, yerel, yerli, şehir içi, ekspres olmayan
 • {N} sakin, yöre sakini
local s.

i. mevzii, mevkii, mahalli, yöresel; belirli bir yere ait; mec. dar, sınırlı;

i. her istasyonda duran tren; banliyö treni; gazetede mahalli haber. local authority huk. mahallin en yüksek sivil makamı, mahalli idare. local color sanatta ve edebiyatta işlenilen yöresel özellikler. local government mahalli idare. local option bir şehir veya bölge ahalisinin kendi yerlerinde içki yasağı olup olmamasına karar verme hakkı. locally

z. mevzii olarak, mahalli olarak.
local s.
1. yerel, yöresel, mahalli.
2. dar, sınırlı.
3. tıb. lokal.

i. k. dili
1. yerli.
2. İng. bar.
local yerel
local lo.cal lo'kıl Sıfat * yerel, yöresel, mahalli. * dar, sınırlı. Tıbbi * lokal.

English » Turkish Indirect results Top
Will I need local anesthesia?
 • {PHR} anestezi: Lokal anestezi mi olacağım?
local beer
 • {N} bira: yerli bira
local call
 • {N} konuşma: şehir içi konuşma, görüşme: şehir içi görüşme
local government
 • {N} yerel idare
I want to eat the best local food.
 • {PHR} yerel: En iyi yerel yemeği yemek istiyorum.
local anesthesia
 • {N} lokal anestezi
local color
 • {N} yöresel özellikler
local custom
 • {N} mahalli gelenek
local expression
 • {N} yöresel anlatım
local news
 • {N} yerel haberler
local newspaper
 • {N} mahalli gazete, yerel gazete
Can I sample local cuisine there?
 • {PHR} örneklemek: Orada yerel mutfağından örnekler tadabilir miyim?
Is this an express or a local train?
 • {PHR} tren: Bu ekspres treni mi normal tren mi?
local train
 • {N} tren: ekspres olmayan tren, tren: bütün duraklarda duran tren, tren: normal tren
Have you got a local wine?
 • {PHR} şarap: Yerel şarabınız var mı?
All Local Drives Tüm Yerel Sürücüler
All Local variables as Statics Tüm Yerel değişkenler Durağan olarak
Auto-Filter local indexed fields Dizili yerel alanları Otomatik Süz
Auto-Filter local non-indexed fields Dizili olmayan yerel alanları Otomatik Süz
baseband local area network tabanbant yerel alan ağı

Turkish » English Indirect results Top
bkz. Local Area Network LAN