• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

Turkish » English Top
makale
  • {N} article, column, story, writing, write-up, contribution, paragraph
makale article (in a newspaper or magazine).
makale * article (in a newspaper/magazine).
makale article
makale article

Turkish » English Indirect results Top
kirli çamaşırları açıklayan makale
  • {N} expose
makale gönderen kimse
  • {N} contributor
makale (sohbet biçiminde)
  • {N} causerie
makale yazarı
  • {N} paragrapher
maliye ve ticaretle ilgili makale
  • {N} city article
sütunlar arası makale başlığı
  • {N} crossheading, crosshead
baş makale editorial
baş makale leader
düzenlenmiş makale listesi digest
kaynak makale reference paper
eğitmence yazılmış makale tutorial paper
kirli çamaşırları açıklayan makale expose n.
makale (sohbet biçiminde) causerie n.
makale gönderen kimse contributor n.
makale yazarı paragrapher n.
maliye ve ticaretle ilgili makale city article n.
sütunlar arası makale başlığı crossheading, crosshead n.
kaynak makale reference paper [elec.]
başvuru makalesi, eğitmence yazılmış makale tutorial paper [elec.]