• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
New Layout
Text Translation
Old Layout
Web Search
WORD
     

Google Translate
WORD
     
Language selection
»
|

English » Turkish Top
neither Hear! {'ni:ðər, 'naıðər}
  • {A} hiçbiri, ikisi de değil
  • {CONJ} ne ... ne de, de değil
  • {PRON} hiçbiri, ikisi de değil
neither s. zam.,

bağ. ikisinden hiç biri, ne bu ne öteki;

bağ. ne , ne de. Neither of them knows Hiç birinin haberi yok. neither white nor red nor black ne beyaz ne kırmızı ne de siyah. It is neither here nor there Onun önemi yok Mesele onda değil.
neither s. ikisinden hiçbiri, ne bu ne öteki: Neither of them knows. Hiçbirinin haberi yok.

bağ. ne, ne de: neither white nor red nor black ne beyaz, ne kırmızı, ne de siyah.
Neither Hiçbiri
neither nei.ther ni'dhır, nay'dhır Sıfat * ikisinden hiçbiri, ne bu ne öteki: Neither of them knows. Hiçbirinin haberi yok. conjunction * ne, ne de: neither white nor red nor black ne beyaz, ne kırmızı, ne de siyah.