• sözlük
  • dictionary
  • wörterbuch
  • çeviri
Genel Arama
Çeviri
Eski Arayüz
Web Arama
KELİME
     

Çevirmek istediğiniz metni girin:
200 karakter kaldı
Kaynak Dil: Hedef Dil:
Google Translate
KELİME
     
Dil Seçimi
»
|

İngilizce » Türkçe Yukarı
of Dinle! {ɒv}
  • {PREP} nin: -nin, ın: -ın, den: -den, li: -li, yüzünden
of edat nin, li, den. of course tabii, beklenildiği gibi. of late son zamanlarda. of note önemli, itibarlı. of oneself kendiliğinden; kendi hakkında. a man of talent hüner sahibi adam.
of edat
1. -in: the properties of light ışığın özellikleri. the works of Shakespeare Shakespeare´in eserleri.
2. -li: a man of talent hünerli bir adam.
3. -den: make mention of -den söz etmek. be afraid of -den korkmak. made of -den yapılmış.
4. hakkında, ile ilgili: speak of hakkında konuşmak. write of ile ilgili yazı yazmak.
of /
of of ^v, ıv partical * -in: the properties of light ışığın özellikleri. the works of Shakespeare Shakespeare'in eserleri. * -li: a man of talent hünerli bir adam. * -den: make mention of -den söz etmek. be afraid of -den korkmak. made of -den yapılmış. * hakkında, ile ilgili: speak of hakkında konuşmak. write of ile ilgili yazı yazmak.

Türkçe » İngilizce Yukarı
of
1. Oof!
2. Ouch!/Ow!
öf Ugh!/Oof! (used to indicate disgust).
of * Oof! * Ouch!/Ow!
öf * Ugh!/Oof! [(used to indicate disgust).]